Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Patriotycznym z okazji Święta Niepodległości Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 08 Październik 2019 23:02

Konkurs odbędzie się 5 listopada 2019 r. ( wtorek) o godz. 12.35 w świetlicy szkolnej

Organizacja: świetlica szkolna – Jolanta Baranowska

Cele konkursu:

˃ propagowanie idei wolnościowych, poznawanie dziejów Ojczyzny,

˃ wyrażanie dumy narodowej,

˃ pogłębianie uczuć patriotycznych, utożsamiania się z Narodem,

˃ upowszechnianie polskiej pieśni i poezji,

˃ rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów,

˃ integracja społeczności szkolnej,

˃ kształtowanie właściwej rywalizacji.

Tematyka konkursu powinna być bliska sercu każdego Polaka, stanowi formę  obchodów i upamiętnienia Święta Niepodległości.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych.
  2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

- kategoria piosenki - oceniane jest wykonanie,

- kategoria recytacji poezji lub prozy,

- kategoria twórczości własnej- wiersz, krótki utwór prozą lub piosenka autorska.

Każdy uczestnik powinien w swojej kategorii zaprezentować jeden utwór: piosenkę, wiersz lub fragment prozy o tematyce patriotycznej.

  1. Zgłoszenia uczestników, konsultacje i próby odbywają się w świetlicy szkolnej do 30.10.2019r.
  2. Prezentacje uczestników ocenia Komisja, złożona z przedstawicieli grona pedagogicznego.
  3. Ocena obejmuje – w kategorii recytacji i piosenki – zgodność z tematem, zaangażowanie merytoryczne, dykcja, osobowość artystyczna, interpretacja, ogólne wrażenie sceniczne, spójność występu, w kategorii twórczość własna – wartość literacka w formie i treści.
  4. W sytuacjach spornych ostateczny głos należy do Dyrektora Szkoły.
  5. Laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy, ufundowane i wręczane przez Dyrektora Szkoły, Pana Marka Józefowicza.
  6. Laureaci konkursu reprezentują naszą szkołę w wojewódzkich festiwalach i konkursach artystycznych o tematyce patriotycznej.
  7. Udział w konkursie jest równoznaczny z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz akceptacją publikowania danych osobowych autora oraz wizerunku w materiałach dotyczących konkursu.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych tekstów konkursowych w środkach masowego przekazu.