Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
KARTKA NIEPYTKA Drukuj Email
Poniedziałek, 08 Grudzień 2014 23:41

 KARTKA NIEPYTKA

Z radością podajemy do wiadomości wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców, że od grudnia "działa" w naszej szkole tzw. Kartka Niepytka.

Pierwsi uczniowie odebrali już swoje nagrody za 100 procentową frekwencję (naprawdę są tacy uczniowie i jest ich  coraz więcej!!!)
 
Inicjatywa ma na celu zmotywowanie uczniów do poprawy szkolnej frekwencji, dostrzeżenie i nagrodzenie tych, którzy wyróżniają się wzorową, 100 procentową frekwencją.

Przedstawiamy poniżej regulamin Kartki Niepytki, z którym o zapoznanie się prosimy wychowawców, nauczycieli i uczniów.

1. KARTKĘ NIEPYTKĘ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • uzyskał 100 procentową frekwencję w minionym miesiącu,
 • nie ma na swoim koncie żadnego spóźnienia  w minionym miesiącu.

2. PRZYWILEJE  UCZNIA,  KTÓRY  OTRZYMAŁ KARTKĘ NIEPYTKĘ:

 • Uczeń jest zwolniony z pytania, sprawdzania pracy domowej i niezapowiedzianych kartkówek w jednym dniu.
 • Zwolnienie nie obejmuje zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych, praktycznych ćwiczeń sprawdzających.
 • Uczeń wybiera dowolny dzień w roku szkolnym, w którym chce wykorzystać Kartkę  Niepytkę.
 • Jeśli uczeń uzyskał 100 % frekwencję we wrześniu lub w październiku odbiera również Kartkę Niepytkę za minione miesiące.
 • Jeśli uczeń uzyskał 100 % frekwencję w czerwcu – przywilej Kartki Niepytki przechodzi na następny rok szkolny.

3. PROCEDURA OTRZYMANIA KARTKI NIEPYTKI:  

 • Wychowawca przekazuje opiekunom SU: Edycie Turel lub Urszuli Pilcickiej, nazwiska uczniów, którym za miniony miesiąc przysługuje Kartka Niepytka. Prosimy wychowawców, aby zrobili to w miarę możliwości do końca drugiego tygodnia następnego miesiąca (np. do końca drugiego tygodnia grudnia za listopad).
 • Wychowawca informuje  ucznia na forum klasy o przewidzianej nagrodzie za 100 % frekwencję i kieruje ucznia po odbiór nagrody do opiekunów SU.
 • Uczeń, któremu przysługuje Kartka Niepytka  zgłasza się osobiście do opiekunów SU w celu jej odbioru.
 • Uczeń składa pokwitowanie odbioru Kartki Niepytki w rejestrze prowadzonym przez SU.
 • Nauczyciel, u którego na lekcji uczeń przedkłada Kartkę Niepytkę składa swój podpis na Kartce Niepytce, wpisuje datę i tym samym „uruchamia” Kartkę na cały dzień.
 • Kartka jest ważna jeden dzień.

 4. INICJATYWA UZYSKAŁA POPARCIE DYREKCJI I ZOSTAŁA ZATWIERDZONA PRZEZ PANA DYREKTORA.

>>>wszystko w PDF-ie <<<

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSG

Zmieniony: Poniedziałek, 08 Grudzień 2014 23:54