Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Wizyta studyjna Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 25 Luty 2011 12:04
 
 
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA STUDYJNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH 15.02.2011 r.


15 lutego 2011 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych odbyła się wizyta studyjna decydentów z dziedziny edukacji w ramach komponentu ARION - poczucie jedności z Europą.

W spotkaniu uczestniczyli goście z takich krajów jak: Portugalia, Włochy, Austria, Niemcy, Dania, Litwa oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSG a także pracodawcy współpracujący ze szkołą, Pani Arleta Żynel - właścicielka restauracji „Mistrz i Małgorzata”, Pani Heronima Skłodowska - właścicielka Domu Weselnego „Santana”.

Spotkanie miało na celu ukazanie zasad organizacji kształcenia zawodowego. W tym też aspekcie została przygotowana prezentacja szkoły. Jej zakres merytoryczny ukazywał historię szkoły, kierunki kształcenia, współpracę zagraniczną oraz działalność Centrum Kształcenia Praktycznego nr 3 przy ZSG – przedstawione przez Panią wicedyrektor Barbarę Sawicką. W tej części spotkania Pani wicedyrektor Jolanta Żurawska omówiła bardzo dokładnie organizację praktyk zawodowych odbywających się zarówno na terenie placówki jak i poza jej murami.

Panel dyskusyjny, jaki miał miejsce po zakończonej prezentacji dał możliwość uczestnikom wymiany doświadczeń zawodowych. Przewodnimi tematami, będącymi podstawą dyskusji były: obwarowania prawne związane z organizacją praktyk zawodowych poza placówkami oświatowymi oraz kształceniem zawodowym, zasady nawiązywania współpracy z pracodawcami.

Uzupełnieniem wiadomości o zasadach funkcjonowania ZSG było zaprezentowanie bazy dydaktycznej oraz oferty edukacyjnej w postaci obserwacji zajęć praktycznych w klasie cukierniczej prowadzonych przez Panią Renatę Sebastianiuk – Karecką.

Oprócz wiadomości zawodowych goście mogli również zobaczyć jak funkcjonuje szkoła w ramach zajęć pozalekcyjnych. Wizytę uatrakcyjnił pokaz artystyczny przygotowany przez uczniów ZSG pod kierunkiem Pani Grażyny Radziszewskiej.

Zwięczeniem wizyty był obiad, na który do stołówki szkolnej zaprosił uczestników Pan dyrektor Marek Józefowicz.
A. Samborska
 
>>>> FOTOGALERIA <<<<
Zmieniony: Piątek, 25 Luty 2011 12:10