Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
"Moja Szkoła" - Konkurs Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 09 Luty 2020 16:26

Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu ,, Moja Szkoła’’

Regulamin Konkursu „ Moja Szkoła ”- VII edycja

Organizator:

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu i Jury oceniające:

 1. Jolanta Baranowska – przewodnicząca
 2. Andrzej Iwaniuk
 3. Adam Kaczanowski
 4. Maciej Kułak
 5. Marta Mazuruk
 6. Alicja Nelke
 7. Monika Nizik
 8. Daniela Perkowska
 9. Joanna Średzińska

I Cele konkursu:

 • poznawanie historii i tradycji szkoły
 • pogłębianie integracji ze społecznością szkolną
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów
 • promocja szkoły

II Forma konkursu

 • Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

III. Kategorie konkursowe:
● Literatura

 1. Pamiętnik – fragment.
 2. Reportaż o szkole.
 3. Wiersz o szkole.
 4. Wspomnienie.
 5. Esej.
 6. Wywiad.
 7. Limeryki.
 8. Gawęda o szkole.
 • Inscenizacja
 1. Skecz kabaretowy.
 2. Etiuda teatralna lub taneczna, pantomima. Scenka rodzajowa.
 3. Piosenka.
 • Plastyka i sztuki wizualne
 1. Plakat o szkole.
 2. Fotografia.
 3. Reklama szkoły (spot reklamowy, projekty murali, promocje multimedialne, filmy).
 • Termin i przebieg konkursu. 02. 2020 r. – 21.04. 2020 r.
 1. Szczegółowych informacji i konsultacji udzielają wszyscy członkowie zespołu organizacyjnego.
 2. Gotowe prace prosimy składać u wyżej wymienionych nauczycieli do 21 kwietnia 2020 roku.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020 roku.
 4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody Dyrektora Szkoły. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania.
 5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali wręczenia nagród.
 6. Prace konkursowe mogą być wykorzystane do promocji szkoły.
 7. Jury w swoich ocenach będzie się kierowało oryginalnością pomysłu, estetyką wykonanej pracy lub prezentacji oraz zgodnością z tematem wiodącym konkursu.
 8. W sytuacjach spornych rozstrzyga przewodniczący Jury.
 9. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, związanych z przebiegiem konkursu i zamieszczeniem na stronie internetowej szkoły wizerunku, informacji i prac konkursowych.

Regulamin zatwierdzony przez Pana Dyrektora Marka Józefowicza.